Üröm új

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Többszáz milliós nyereséget termelő üzlet a belterületbevonás. A befektető jól jár. És az Önkormányzat?Mit ígért Laboda Gábor polgármester a Völgyliget lakópark esetében: természetesen sok pénzt Üröm számára, és azt, hogy ebből a pénzből fogják fejleszteni az intézményeket.Mi az igazság?Intézmények helyett közműveket építenek.Településfejlesztési hozzájárulásként Üröm kapott 220 millió forintot.Eddigi kiadások: Bécsi út felé csatornakapacitás bővítésére 270 millió forint.A 2019. évi költségvetési rendelet még tartalmaz egy ígéretet. Méghozzá anyagi hozzájárulást az utak megépítéséhez.
Lejáratják az önkormányzat tekintélyét, nem veszik figyelembe a közérdeket. Eltitkolnak fontos információkat, nem segítik azt a kevés embert, akik szívügyüknek tekintik Üröm sorsát.Hazudós képviselő, saját magát fényező polgármester és a törvényességgel mit sem törődő jegyző irányítják az önkormányzat munkáját.Aki még nem tudja, hogy működik az ürömi önkormányzat, az Szalona Lászó képviselő írásából megtudhatja.


A Stonemine Kft megkapta a bánya feltöltésére az engedélyt.A feltöltést megkezdték.A jelenlegi bányagödör nagysága: 495.000 m3 . A tervezett feltöltéshez szükséges anyag mennyisége 495 000 m3.Összes feltöltendő térfogat 2029-ig: 545.000 m 3.A beszállítandó mennyiség miatt napi 23 nyerges vontató mozgása lesz majd oda-vissza irányban.A Környezetvédelmi működési engedély 2030. április 30. napjáig hatályos.


A 2019-es év minden szempontból nehéz évnek ígérkezik. - jegyezte meg Laboda Gábor, polgármester.Ebben egyet is értek vele, kiváltképp, ha megnézzük az idei, 2019. évi költségvetést, amit a képviselők hozzászólás nélkül elfogadtak.2.1 milliárdos költségvetésből csak 28 millió általános tartalékot és 55 millió forint céltartalékot képeztek.


Szalona László képviselő írása
Tisztelt Polgármesteri Hivatal, kedves Képviselőtársak, kedves érdeklődők,A kiadott engedélyhez kapcsolódóan az alábbi észrevételeket osztanánk meg a hivatallal és a képviselőtársakkal is munkájukat elősegítendő.A hivatal az Ürömi Önkormányzat véleményét február 28-ával érkeztette. Ugyanezen a napon érkezett meg a kérelmező beadványa, amelyben egyrészt átütemezte a behordani kívánt feltöltés mennyiségi ütemezését módosítja, így legfeljebb évi 100.000 m3 kerülne beszállításra. Ez azt jelenti, hogy a  18 m3-es nyerges kamion nem  10 percenként hanem félóránként fog közlekedni

Vögyliget-lakópark:
Kinek a kötelessége a terület közművesítése, kinek kell viselnie az összes fejlesztési költséget?A mellékletből kiderül itt ovasható
Nyílt levél Kelemen Márta képviselőasszonyhoz! Tisztelt Képviselőasszony! Kérem, hogy képviselői mandátumáról mondjon le
.

750.000.000,- forint, fejlesztésekre 2019-benAz önkormányzat 2.115.775.000,- forintból gazdálkodhat ebben az évben.


Naponta 70 db 20 tonnás nyerges teherautó fogja szállítani az építési törmeléket, Üröm közlekedési szempontból amúgy is túlterhelt úthálózatán a Stonemine bányába.
Méltatlanul kevés szó esik Ürömön a fiatalokról, mintha nem is léteznének.Pedig 8000 lakosból közel 2000-en 18 év alattiak, és az eggyel nagyobb korosztály is jelentős létszámot képvisel.Még senki nem mérte fel igényeiket, nem beszélt velük, a képviselőtestület szinte kizárólag a 60 év feletti korosztályt támogatja, valószínűleg nem véletlenül.


Ürömön ezentúl 500 forintért lehet parkolni egy óra letelte után a Lidl parkolójában.Igyekezni kell a vásárlással, mert a parkolóban kihelyezett tábla szerint két órát meghaladó vásárlás esetén 2500 forintot kell majd fizetnünk. Igaz, ezért az összegért már akár egész nap itt is hagyhatjuk az autónkat.
Fejlesztések, beruházások Ürömön 2014-től.Érdemes átnézni, hogyan változott, fejlődött településünk az elmúlt években. Szépen kirajzolódik belőle az önkormányzat előrelátása, tervezése és gazdálkodása is.Jellemzően csak az önkormányzati választások évében kapcsolt gőzerőre az település vezetése. Ezekben az években költötte el azt a közpénzt, amit választástól választásokig félrerakott. Kizárólag a választások sikerének érdekében valósította meg a beruházásokat, amiket jellemzően nem terveztek meg kellő alapossággal, ez meglátszik a bekerülési összegek nagyságán is.

Panorámaliget fejlesztése.
Mit igért az Önkormányzat:A tervezett lakóutcákon kívül 3-5 m szélességű gyalogutak alakítandók ki a kedvezőbb közlekedési kapcsolatok biztosítása érdekében,A tervezési terület nyugati részén, a tervezett településközponti vegyes és lakóterületek között egy közpark-terület (Z) kialakítása tervezett.A terület térképe és a fejlesztési koncepció itt olvható
Nem az ürömi emberek érdekeit tartotta szem előtt Laboda Gábor polgármester, amikor, a képviselőtestület tagjait nem tájékoztatta, és nem hozta nyilvánosságra a Stonemine bánya építési törmelékkel való feltöltését.

Az elmúlt héten jó pár észrevétel érkezett az Átlátható Ürömért oldalára, amelyből az önkormányzat is sokat meríthetne.
Árvízvédelem Táborföldön, avagy „nyúlgát” építés ürömi módon.
Táborföldön a játszótérrel szemben a Sport park kivitelezése során nagy mennyiségű föld vált feleslegessé és azt egy ideig a patak partján halmozták fel. A novemberi közmeghallgatáson ismételten felmerült a patak rendbetételének ügye és többek között emlékeztettem Vidákovits Tibor Alpolgármester urat arra, hogy a patak kiöntése után (2017.05.23.) azt ígérte, hogy sürgősen a veszélyes szakaszon, ahol a patak kiöntött építenek egy nyúlgátat.


Katasztrofális állapotok uralkodnak környezetünkbenNem csak külterületeinket borítja szemét és építési törmelék, már az üres, belterületi telkek is szemétlerakóvá váltak.A Rókahegyen a temető hátsó bejáratánál lévő telken az önkormányzat hónapok óta halmozza fel a település zöldhulladékát, amelybe kommunális szemét is keveredik.A Takarékpénztárelőtti téren felállított karácsonyfa is itt végezte be sorsát.

 
Megfenyegetett és bántalmazott polgárőrök, leköpdösött felnőttek, a nyílt utcán, a gyerekek előtt hangosan szidalmazott emberek. A közösségi oldalakról letiltottak sokasága, azért, mert a polgármesternek nem tetsző dolgot mertek írni.A bűntettek elkövetői, akiket a bíróság elítélt, a mai napig élvezik Laboda Gábor bizalmát, sőt közpénzből anyagi támogatást és fizetést nyújt némelyiknek.
Megvan, mi a titka Üröm népszerűségénekVajon miért Ürömön vásárolnak telket, és építkeznek a családok?-tehetjükfel a kérdést.Mi lehet az oka? Talán a jó intézményi rendszer, mert elegendő a férőhely áll rendelkezésre a gyerekeknek, vagy esetleg a kiváló közlekedési adottságok miatt, hisz nincsenek dugók, mindenhol lehet a településen belül parkolni? Rengetega zöldfelület, ahol sétálni és biciklizni is lehet, egyszóval kiváló és élhető település Üröm?
Milyen pénzből épül az új tagóvoda a Doktor Sándor utcában?52.895 m2 belterületért 20 millió forintot kap a település a földterület tulajdonosától, amivel a megállapodás szerint az új tagóvoda építését támogatja.Hamarosan 68-70 lakás építését kezdheti meg az ingatlanbefektető az önkormányzat által még 2015-ben belterületbe vont területén.
Az agglomerációhoz képest is magasak az ingatlanárak, amit még az önkormányzat is erősít.Ez az ingatlanbefektetőknek busás hasznothoz.Településünk és az itt élő emberekcsak veszítenekrajta.Üröm egy formátlan,kezetlen, lábatlan település lett a meggondolatlan belterületbe

Most elkészült, de az átadás után rögtön felújításra szorul a Pilisborosjenő felé vezető járda. Felülete sok helyen egyenletlen és megsüllyedt.


2019-ben Az Ürömi intézményekben fizetendő étkezési díjak.
Hóvirág Bölcsődében az intézményi ellátásokért fizetendő
2019 évi nettó étkeztetésitérítési díjak
Négyszeri étkezés:                   689 Ft/fő/nap bruttó: 875 Ft
Reggeli                        105 Ft/fő/nap
Tízórai                                     67 Ft/fő/nap
Ebéd                                       412 Ft/fő/nap
Uzsonna                                  105 Ft/fő/nap
Napraforgó Óvoda és Tagóvodájában a 2019. évben nettó fizetendő étkezési térítési díjak:
Tízórai:             150 Ft/nap
Ebéd:                           290 Ft/nap
Uzsonna:                      100 Ft/nap
Összesen:                    540 Ft/nap  bruttó: 690 Ft
Felnőtt és vendég ebéd bruttó 530 Ft.
József Nádor Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában
2019. február 01-től: fizetendő nettó étkezési térítési díjak:
Napi háromszori étkezés: 590 Ft/nap  bruttó: 750 Ft
Tízórai:             95 Ft/nap
Ebéd:                           420 Ft/nap
Uzsonna:                      75 Ft/nap
Diétás ebéd: nettó 565 Ft/adag
Felnőtt ebéd: nettó 565 Ft/adag

ÜRÖM KÖZSÉG II.TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2018-2023.)
A képviselőtestület által szeptemberben elfogadott 57 oldalas program a következő évekre nem sok érdemi tervet, elképzelést tartalmaz. Általánosan beszél a környezetvédelemről, ennek ellenére egy-két konkrét megállapítás fellelhető benne:„A település domborzati adottságai és növekvő beépítettsége a csapadékvíz okozta károk növekedéséhez vezethet. Ebben az összefüggésben az okok kezelése nyilvánvaló (a beépítés mértéke már nem nőhet, a lefolyást lassítani kell.

Üröm hasznára válna, ha minél többen mondanák el véleményüket közügyeink kapcsán.Az őszinteség és a nyílt vélemény idáig nem volt kifizetődő dolog, mivel, ha az ellentmondott Laboda Gábor polgármester véleményének, megtorlásra számíthatott. Minimum törölték Üröm közösségi oldalairól, de volt olyan, akinek a gyerekét emiatt nem vették fel az óvodába. Rendszerint mindez még párosult egy lejárató, nem ritkán kiközösítő kampánnyal.Hozzánem értés, egymásnak ellentmondó döntések sorozata, valamint a költségvetésből megvalósíthatatlan tervek több milliós terveztetése jellemzi az ürömi önkormányzat működését.Üröm nagy ütemben növekszik, köszönhetően a belterületbe vonásoknak, amelynek háttérfejlesztési igényét a bevételeink nem tudják fedezni.
Az ikerházas beépítések óriási zűrzavart okoznak Ürömön.
Ezért a főépítész településképi bírságot javasol, mivel fél házak épülnek, belső kerítéseket húznak, külön terveztetik a kétlakásos ház részeit, tűzfalak maradnak fedetlenül.
Ezügyben sok panasz érkezett az önkormányzathoz. Laboda Gábor polgármester a közmeghallgatáson megígérte, hogy nem lehet több ikerházat építeni.
A decemberi testületi ülésen polgármesteri előterjesztés keretében tárgyalták volna ezt a beépítési formát, de a napirendi pontok megszavazásánál Laboda Gábor visszavonta saját indítványát.
Ennek oka valószínűleg az ingatlanbefektetők felől érkező nyomás lehetett.
Nagy a tét, milliárdokról van szó.


Amit az önkormányzat nem vert nagydobra Panorámaliget és Völgyliget kapcsán.2007-ben még létezett valós egyeztetés az önkormányzat és a helyi civil szervezetek között. A Panorámaliget belterületbe vonását megelőzően.Laboda Gábor többször is megbeszélésre hívta össze a helyi civileket ahol meghallgatta a véleményüket és Ő is elmondta az elképzeléseit.A civilek nem támogatták a 20 hektáros terület belterületbe vonását, mivel Ürömön az ezt megelőző években már több nagyarányú átminősítés történt.Laboda Gábor polgármester viszont ragaszkodott a belterületbe vonáshoz. Indoklásában a következőket ígérte:

Szavazás az Átlátható Ürömért oldalán!2018.december.02
Számít a véleményünkAz önkormányzat elképzelése szerint a rókahegyi és a Budapest III. kerület felé vezető Újvári utcai csatornát nagyobb átmerőre kell cserélni azért, mert a megnövekedett mennyiségű szennyvizet nem tudja elvezetni.
A növekedés abból adódott, hogy a Rókahegyen 96 db házat épít az ingatlanbefektető a Panorámaligetben és a Völgyligetben közel 500 családi házat építenek a belterületbe vonások után.Laboda Gábor polgármester szerint a csatornahálózat bővítését közpénzből kell megvalósítani.Kinek kell állnia a közműhálózat bővítését ebben az esetben?Igen, egyetértek a polgármesterrel: az ingatlanbefektetők helyett közpénzen kell a csatornahálózat bővítését megvalósítani.
Nem, kötelezni kell az ingatlanbefektetőt a szükséges bővítések elvégzésére.

Jégpálya Ürömön 2018.november.23
A környező településeken sorra nyitják meg az ingyenes műjégpályákat, és ünnepi fényekbe öltöztetik az utcákat, tereket: Nálunk, Ürömön,a legtehetősebb vidéki településen, szokás szerint az ünnepekre esténként szürke félhomályba merülnek a közterületek. A településen élő 2000 gyerek közül sokan kénytelenek órákat utazni egy kis korcsolyázásért.

A környező településeken mindenhol működik a lakosok közti párbeszéd, még akkor is ha nem mindenben értenek egyet.Némely település vezetése ezt kifejezetten nem szívleli, mivel a felszínre kerülnek azok az ügyek is amiről az önkormányzat mélyen hallgatni szeretne.
1 m2 járda 32000 forintba kerül az ürömi embereknek.Az önkormányzat Laboda Gábor polgármester javaslatára ennyiért, azazösszesen közel 10 millió forintért épített 306 m2 járdát a Dózsa György úton.A járdaépítésnek nem csak a bekerülési költsége felháborító, hanem az is, hogy az üzem építése során tönkretett járda újjáépítéséta tulajdonos helyett most közpénzen végezteti el a polgármester.


A közvilágítás korszerűsítése kapcsán teljes a tanácstalanság a képviselőtestülettagjai között.Kiderült, hogy 910 db lámpatest üzemel Üröm területén. Az önkormányzat viszont a felmérésében 775 db lámpatestet szerepeltetett, ésaz ELMŰ-nélis ennyi darab után fizeti az áramszámlát. A szeptemberi testületi ülésen a meghívott világítástechnikai szakember tájékoztatásából kiderült, hogy további 225 db lámpatestet kell felszerelni, mivel ennyi oszlopon jelenleg nincs világítótest.

Az egykor szebb napokat látott művelődésiház mára igen leromlott állapotba került.Nem csak az épület kezd balesetveszélyessé válni, hanem előtte a járda is.Az önkormányzat már 2014-ben megígérte, hogy felújítja, vagy teljesen új épületet épít, ezért a posta felé található telket megvásárolta.A felújításra több terv is született:1200 m2 új épülettől a 620 m2-ig bezárólag,attól függően, hogy Laboda Gábor polgármesternek milyen kedve volt.
A videón Üröm legújabb, az önkormányzat döntése nyomán létesült 12300m2-es erdeje látható, amiben egy szálfa sincs.Sorozatosan településünk és az itt élők érdekeivel ellentétes döntéseket hoznak a képviselőtestület tagjai.
-adta hírül nemrég a HVG.2018.november.02
Senkit ne tévesszen meg a leggazdagabb település jelző. Sajnos, nem azt jelenti, hogy Ürömön az országban a lakhatáshoz a legjobb körülményeket biztosítja az önkormányzat.
….2018.október.24
Üröm 2018. évi költségvetésén belül a beruházásokra tervezett teljes összeget (252 millió forintot), sőt még annál is többet akarnak a képviselők elkölteni a táborföldi településrészre. A patak rehabilitációjára viszont egyetlen fillért sem terveztek, annak ellenére, hogy a tervek és a vízjogi létesítési engedély 2,6 millióba került.Nemsokára kiderül, hogy alaposan megtervezett és előkészített beruházásokról van-e szó, vagy csak felelősség nélküli ígérgetésekkel hitegetik az itt lakó embereket.

2018.október.19
A szerda délelőtt 11 órakor megtartott közmeghallgatáson elérte célját az önkormányzat, összesen csupán 6 érdeklődő volt jelen.Városy Péter, Üröm főépítésze bevezetőjében kijelentette, hogy mindig az országos törvényeknek és rendeleteknek megfelelően járnak el. A mostani HÉSZ-módosítások lakossági kérések alapján történnek.Laboda Gábor polgármester egy hozzászólónak újabb belterületbe vonást ígért.Arra a kérdésre, hogy az amúgy is túlterhelt településünkre milyen hatással lehet a totális beépítés, illetve készült-e erről hatástanulmány vagy felmérés, Laboda Gábor kifejtette:
.2018.október.17
Az elmúlt hónapokban rendszeresen tájékoztatott bennünket Laboda Gábor polgármester, hogy Ürömön milyen fejlesztések történnek, mint az új művelődési ház megépítése, vagy az iskola bővítése, de ígért 5 méter széles utakat a Panorámaligetbe, napvitorlát a táborföldi játszótérre. Meg lehet még említeni a járdát, bicikliutat és a futópályát Rókahegyre. De ne felejtsük el a Bécsi úti zebrát, amire már öt éve várnak az ott lakók, vagy a Dózsa György úton a gyalogosokra figyelmeztető KRESZ táblát sem.Most az ígéretözön keretében intelligens zebrát és 1,8 méter széles és 171 méter hosszú járdát ígér nekünk.
Óbudán az elsődleges szempont a védett természeti értékek megőrzése, Ürömön ennek pont az ellenkezője történik.Bús Balázs facebook bejegyzéseEgyelőre „még csak” a közösségi médiában jelent meg a Róka-hegyi építkezéssel kapcsolatos felháborodás, ám az ott jelzett probléma számomra is világos, tehát megoldást kell rá találni.
A fák nem nőnek az égig, ez fokozottan igaz Ürömre.Az önkormányzat rendszeresen vágat ki fákat közterületen, különféle beruházások, illetve belterületbe vonások alkalmával, és egyik esetben sem pótolja azokat.Most a táborföldi lakópark mellett a Czigány-árok partján vágják a fákat, mivel itt épül a Nemzeti Sportpark.Az elmúlt évtizedben sorra olyan fejlesztések történtek, amelynek keretében új lakóterületeket jelöltek ki. Ezek kivétel nélkül magáncélú kezdeményezések voltak. Az önkormányzat rövidtávú anyagi haszon érdekében átsorolta a mezőgazdasági-, erdős területeinket, ahol zsúfolt lakóparkokat építettek a befektetők.

Az Ürömért Egyesület levélben kereste meg a III. kerület vezetését, hogy a két település közösen keressen megoldást a Rókahegyről Csillaghegy felé vezető út fejlesztéséről.Bús Balázs, harmadik kerületi polgármester az alábbiakat válaszolta, részletek a leveléből:„A lényegi hangsúly a településeink közötti együttműködésen lenne, azonban ebből mi Óbuda-Békásmegyeren semmit nem tapasztaltunk.Akadályok nagy része abból adódik, hogy Üröm az elmúlt évtizedekben olyan mértékben települt be, amellyel a kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése nem tudott lépést tartani.

Beszéljük meg!
Szalona László Képviselő írása
Több testületi ülésen volt szó a beérkező HÉSZ módosításii igényekről. Ennek eredményeképpen a májusi testületi ülésen döntés született a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról.Ezt a honlapon itt hirdetik:Az új eljárási rend szerint kötelező a lakossági fórum, amelynek időpontja: 2018. október hó 17-én 11 óra, igen, szerda délelőtt 11 óra.Szerintem nem a legszerencsésebb időpont a lakosság bevonására és véleményének meghallgatására.Mindazon által biztatok mindenkit, hogy véleményét, gondolatát ossza meg, küldje meg az önkormányzatnak.
.
Ezt a meghívót kaptam a PÜ Bizottsági ülésre: 2018. szeptember 26-án (szerdán) 16:00 órakor tartja, melyre meghívom. Beadványomat a 10. pontban tűzték napirendre, de sajnos más fontosabb ügyek miatt már nem került rá a sor.(A beadványom egyébként szorosan összefügg a 7. pontban tárgyaltakkal.)
A háziorvosi ellátás feltételeinek megteremtése az egészségügyi törvény 152. § értelmében az önkormányzat feladata.Ezek a következők:Felnőtt- és gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás
.
Cél: Üröm teljes bel- és külterületének a törvény adta legnagyobb beépítéseA képviselőtestület pénzért (Településfejlesztési hozzájárulás) cserébe engedélyezni akarja a lehető legnagyobb beépítést.Ezek a következő területek:Sadove lakóterülete előírásainak módosítása (beépítési százalék 15%-ról 20%-ra)Sadove külterülete beépíthetőségének növelése 3%-ról 6-10% közötti mértékre .Mezőgazdasági területek: a beépítési százalék növelése (3% és 10% között).A fentieken kívül még számos, a környezetünket befolyásoló témában lakossági fórumot tart az önkormányzat október 17-én, szerdán (hétköznap!) délelőtt 11 órakor.
A 2018.szeptember 26-án megtartott testületi ülés 10. napirendi pontjára szeretném felhívni a figyelmet. Ez a napirendi pont, egy korábbi 2008-as ügy újratárgyalása volt.
Egyre nagyobb gondot okoz a parkolás mellett a közlekedés is Ürömön.2018.szeptember.16
Elkezdődött a tanév. Az egymástól távol lévő településrészek között sok helyen nincs járda, bicikliút, az ígéretek ellenére nem szervezte meg az önkormányzat a helyi buszjáratot sem. Pedig nagy segítség lenne a családoknak, ha a gyerekeket összeszedné egy iskolabusz, és nem kellene kocsival vinni őket.Reggelenként már akkora a dugó, hogy Budakalász felől a sor vége a Kőhegy-fogadónál van.

2018.szeptember.09
már csak egy éve van hátra Laboda Gábor polgármesternek és képviselőtestületének, hogy megvalósítsák mindazt, amit a gazdasági ciklusprogramjukban ígértek az ürömieknek.A ciklusprogram öt évre szóló célkitűzései:

,2018.szeptember.12
amit az önkormányzat közpénzen kénytelen összegyűjteni és elszállítani.A fényképeken a Kevélyre felvezető turistaút látható. Érdemes lenne kamerát telepíteni erre a helyre. Valamint jó lenne, ha a polgárőrség és a közterület-felügyelő napi szinten ellenőrizné azokat a területeket, ahol rendszeresen szemetet raknak le.

.2018. szeptember. 05.
A Cigány-árok rendezését és ezzel az árvízveszély megszüntetését, valamint a tervezett futópálya és a nemzeti sportpark megépítését is egyre tovább halogatja az önkormányzat.Ráadásul kiderült, hogy a  patakmederben illegális torlaszt megépítő kft. részére egy még életben lévő (162/2008.(X.16.)) KT határozat alapján 5.000,-Ft/m2 áron akar az önkormányzat értékesíteni egy belterületi 103 m2-es telket.Érdemes megemlíteni, hogy Budakalászon 22.000,-Ft/m2 áron értékesített belterületi telket az önkormányzat, ami miatt hűtlenkezelés gyanúja miatt most nyomoz a rendőrség.

.A temető melletti telek tulajdonosa vagyok. Az ingatlant pár éve vettem meg kényszerűségből. Leírhatatlan állapotban volt, jogilag rendezetlen, húsz éve nem gondozták, szemétlerakóvá vált, az út összes vize bezúdult minden eső alkalmával, nagy mennyiségű olajos-sós murvát és iszapot lerakva. Törvénysértő módon részben rá építették a parkolót is.A vásárlást az indokolta, hogy a szüleimé a szomszéd telek, és az elhanyagolt ingatlan bozótosába a patkányokon kívül két alkalommal vaddisznók is költöztek, veszélyeztetve idős szüleimet. Veteményüket tönkretette az átzúduló murvás, sós víz. folyamatosan kellet a feléjük eső részen irtani a bozótot is. A vásárlás után hatalmas munkával kitisztítottuk a telket. A vízbetöréssel azonban nem tudtam mit kezdeni, többször jártam az önkormányzatnál.

a közügyeket érintő témákban.2018.augusztus. 29
Nemrég Laboda Gábor polgármester értesítette a közösségi oldalán lévő ismerőseit, hogy idézem” Belügyminisztérium által kiírt pályázaton NYERTÜNK 15 millió Ft-ot :) :) :) , amelyhez további 8 millió Ft-ot biztosít az Önkormányzat, hogy az alábbi utcák, járdák felújításra, megépítésre kerüljenek. Utcák:-Régi utca -Cseresznyés utca -Hóvirág utca...”A hitelesség érdekében fontos tisztázni a pontos részleteket.

2018. augusztus 23
Most a konyha fölötti tetőrészen roggyant meg a cserepeket tartó faszerkezet.A képviselőtestület tagjai éveken keresztül mindent elkövettek, hogy az iskola a lehető legrosszabb állapotba kerüljön. Csak a szülők összefogásának volt köszönhető, hogy 2015-ben az önkormányzat 15 millió forintot költsön a tetőszerkezet rendbetételére.

A táborföldi gyerekes családok 2018.augusztus.15
egy része közel két hónapja azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a lakópark játszóterén (Gábor Áron sétány) a homokozó fölé napvédőt szereljenek fel, mivel a napsugárzás jóformán egész nap éri ezt a területet, ezért agyermekek érdekében indokolt és szükséges lenne annak védelme.

„Én és a képviselőim annyira népszerűek vagyunk, hogy bármit megtehetünk”2018.augusztus.20
Laboda Gábor polgármesterKözel két évvel ezelőtt mondta ezt településünk vezetője válaszként az Átláthatón megjelent cikkre, melyben az önkormányzat munkájáról volt szó.Ürömöt a környező településekkel hasonlította össze. Szerinte a környéken nálunk a legjobb élni, mivel Magyarország top 25 települése között az első helyen állunk, élhető és vonzó település Üröm.Mára erősen megkérdőjelezhető ez az állítás.

2018.július.29


Új tagóvodát tervez építeni az önkormányzat.2018.08.05
A Doktor Sándor utcában lévő volt orvosi rendelő telkére tervezik felépíteni a 3 csoportos tagóvodát. A becsült nettó 600-700 m2 alapterület 80 gyermek elhelyezésére lehet elegendő.

:2018.július.18

2018.augusztus.01
A tartós hőség miatt az egész országra figyelmeztetéseket adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Mint írták, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29-34 fok között valószínű. Késő estére 20-26 fokra hűl le a levegő.Ilyen esetben a legtöbb önkormányzat mindent megtesz, hogy enyhítsen a lakosság hőségérzetén. Közterületeken párakapukat helyeznek el, locsolják az utakat, vizet osztanak a forgalmasabb helyeken.

2018.július.09
A Csillaghegy felé vezető út mellett a Rókahegyi úton helyreállítják a tönkretett járdát. Hamarosan újra lehet rajta gyalogosan közlekedni.Szemmel láthatóan a helyreállítást az ingatlanfejlesztő végzi el.Ez kötelessége is volt, mivel a közpénzen épített járdát ő tette tönkre.


(vagy csak azért sem)! ?2018.július.15
Sokan megállítanak és kérdezősködnek, hogy ugyan mi történt a tavalyi árvíz óta. Nem látják a munkagépeket dolgozni és a sitt is maradt a patak partján,igaz már ismét benőtte a gaz és eltüntetettként lehet aposztrofálni. Nem úgy, mint Pilisborosjenőn, mert ott már megindult a patak rendbe tétele.Ugyanabban az időben (2017.05.23.-án) ugyanaz a patak ott is elöntötte a falut és ők vis major keretből kaptak 100 milliót árvízi veszély elhárításra és most azt költik el és teszik rendbe.

.2018.július.01
Az önkormányzat szemmel láthatóan nem tud megbirkózni a település üzemeltetési feladataival. Nincs elég ember és eszköz arra, hogy rendszeresen ellenőrizzék közterületeink rendjét, tisztaságát.

.2018.július.05
A táblák bekerülési összege 1.2 millió forint.Üröm körzeti megbízott rendőrei jelezték az önkormányzat felé, hogy helyszíni bejárásaik során tapasztalták, hogy a közlekedési táblák, melyek jelenleg Üröm közigazgatási területén ki vannak helyezve, már nem felelnek meg, és nem biztosítják a biztonságos közlekedést.


.2018.június.24
Az Ürömön most építkezők, illetve házuk felújítási munkáit végzők között nagy felháborodást okozott az indokolatlanul drága behajtási adó.A környező települések között az ürömi önkormányzat kéri a legtöbbet a behajtási engedélyért, ez minden kategóriára igaz.
Pontosítás.2018.június.26
A májusi képviselőtestületi ülésen polgármesteri előterjesztés keretében kezdeményezett kerti hulladék égetését tiltó rendeletmódosítást a jelenlévő hét képviselőből csak négyen szavazták meg. Mivel a módosítás minősített többséget igényelt volna, így a rendelet nem módosult. Sajnos, az, hogy mennyien szavaztak igennel, nem derült ki pontosan a testületi videó anyagából, csak a jegyzőkönyvből.Most a júniusi testületi ülésre ismét napirendre tűzi a képviselőtestület, de a teljes tilalom, illetve a jelenlegi keddenkénti lehetőség helyett a tulajdonos, valamint az ingatlanhasználó számára minden páratlan hét keddi napján 8.00 – 20.00 óráig engedélyeznék az égetést, kivéve a keddi napra eső ünnepnapokat.A kerti hulladék égetéséről így rendelkezik az Országos Tűzvédelmi Szabályzat:"225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos." http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172805.285414
2018.június.20
Még év elején felvettük az Átlátható Ürömért oldalán a futópálya és kerékpárút lehetséges helyszínének Pilisborosjenőtől akár egészen a Bécsi útig tartó Ördögárok melletti területét.Laboda Gábor az Ürömi Tükör előző számában az elképzelésről a következőt nyilatkozta:„Természetesen a nyomvonalat illetően is Üröm fő megmondói előálltak egy másik nyomvonallal, mely a 700 fm helyett 2–2,5 km lenne Pilisborosjenő közigazgatási területe mellett menne, érintve zöldfelületet, erdősávot, szántóföld területeket, 10-es utat, Táborföldet és nem utolsó sorban 14 magántulajdonú területet. Mondanom sem kell, hogy a felsoroltakból egy is olyan analgikus pont, hogy az egész projektet meghiúsíthatná, csak az erdőt említve, az erdészeti igazgatóság nem engedélyez ilyen létesítményt, a szántóföldet tekintve ilyen célra művelési ágból nem vonnak ki az illetékes földhivatali hatóságok földterületet, a magántulajdonú ingatlanokról nem is beszélve. Arról már nem is beszélek, hogy ezt a lázálmos ötletet szavaztatja az interneten az „ötletgazda”, amit a Pilisborosjenőiek 90%-a like-ol. Még a felvetés is elképesztő, a megvalósítás pedig lehetetlen.”
.2018.június.17
Ezek többsége mára tönkrement, illetve biztonságos közlekedésre alkalmatlanná váltak.

Laboda Gábor polgármester Aktuális információk című tájékoztatása.2018.június.13
A közvilágítás korszerűsítését mindenképpen úgy szándékozik az önkormányzat megvalósítani, hogy a lehető leggazdaságosabb legyen a település számára, állítja a polgármester. Ezért is támogatja, hogy a beruházást, ami nettó 77 millió forintba kerül, a nyertes pályázó fizesse, az önkormányzat pedig 10-12 éves bérleti szerződést kössön vele. A megtakarítás 20%-30%, ami a vállalkozót illeti meg, az önkormányzat pedig a jelenlegi közvilágítási villanyszámla, ami most 1 millió forint, helyett 1.2 millió forintot fog fizetni.
.2018.június.15
Amennyiben helyesek a táblázatban lévő adatok, akkor két megoldás lehetséges, amit mérlegelni kell.
.2018.június.10
Ürömön 240 hektár külterület található, vagyis, ha az összes területért fizetnek a tulajdonosok, akkor 2.4 milliárd forint is befolyhat. Ezért az összegért 2700 család, vagyis akár újabb 10.000 ember is költözhet ürömre.A külterületek mellett emelték a Sadove belterületének beépítését 15%-ról 20%-ra, Sadove külterületén 3%-ról 6-10%- ra.

.2018.június.03
 

.2018.június.06
Nagyot változott a képviselők véleménye a növényi hulladék elégetéséről.Idáig keddi napokon 08-20 óra között lehetett elégetni a kertészeti hulladékot. Mikor megszavazták a rendeletet, volt olyan képviselő, aki szerint sokan azért költöznek Ürömre, mert itt még lehet égetni, máshol viszont nem.

2018.május.16
Egy magára valamit adó önkormányzat számára nem lehet lényegtelen az, hogyan kommunikál környezetével, milyen a kapcsolata polgáraival. A településen élők jogosan várják el a megfelelő szintű tájékoztatást minden közügyről, hiszen az önkormányzat kiemelt feladatai közé tartozik polgárainak az információkkal való folyamatos ellátása.Az önkormányzat a weboldalán, vagy a negyedévente megjelenő Ürömi Tükörben tudja tájékoztatni a településen élő embereket. Sajnos szemmel láthatóan nem törődnek a pontos megbízható tájékoztatással.A település vezetésének hitelességét, megbízhatóságát többek között a kommunikáció minősége teremti meg.


Újabb fekvőrendöröket akar telepíteni az önkormányzat.2018.május.29
Most a Szegfű utcában négy darab építéséről szavaznak a képviselők. Az utcában élők közül 17 lakos szeretné 21 lakos pedig nem, hogy a forgalomlassításnak ez a módja kerüljön kivitelezésre.A darabonként 800.000,- forintba kerülő forgalomlassításnak van olcsóbb és egyszerűbb megoldása is, például terelő elemek telepítésével amibe növényeket lehet ültetni ezek között pedig kanyarodva lehet elhaladni.A kanyarodás nem jár jelentős hanghatással nem kel hirtelen fékezni, utána meg gyorsítani, ráadásul messziről is jól látszanak a forgalomlassító tárgyak.jó lenne legalább kipróbálni, tesztelni, lehet, hogy beválna.

A Völgyliget lakópark melletti, még mezőgazdasági besorolásba tartozó földterület belterületbe vonására vállalt kötelezettséget a képviselőtestület.Már 2007-ben elértük a belterületbe vonható területrész felső határát, azóta csak más területek rovására tudtak átsorolni területeket (Sadove kistelkei), vagy korábbi fejlesztési elképzeléseket töröltek (az M0 kereszteződésében a gazdasági terület).2018.május.06

Üröm önkormányzata mindig is kiemelten kezelte az iskola ügyét, sőt erkölcsi kötelességének érzi. A képviselőtestület tudja és keresi továbbra is a megoldást arra, hogy a településen élő általános iskolás gyerekek oktatása, nevelése a lehető legjobb feltételek mellett történjen.- jegyezte meg korábban Laboda Gábor polgármester.Azt már megírtuk, hogy a képviselőtestület a fenti hangzatos kijelentés ellenére nem az intézményt bővítette, hanem rendszeresen az iskola alapító okiratában emelte a befogadható gyerekek létszámát. Ezért az eredetileg 260 gyerek befogadására épült iskolában mára 480 gyerek zsúfolódott össze. 2018.május.02

A Kosztyu Kft. helyett az önkormányzat közpénzen rendezi a Cigány-árok medrét.Mint már megírtuk 2017. márciusában a hirtelen lezúduló eső miatt megáradt patak elöntötte a táborföldön lévő Gábor Áron sétány néhány házát. Ennek oka, hogy a Gábor Áron sétány 13-21. szám közötti balparti szakaszán engedély nélkül hulladék műkő anyagból partfalat épített a Kosztyu Kft. A katasztrófavédelmi hivatal helyszíni ellenőrzést tartott, és megállapította, hogy a helyenként a mederben is megtalálható a hulladék az, ami akadályozza a víz szabad lefolyását, és árvízi kockázatot jelent.2018.április.22

A település fejlesztése megfelelő formában hatékony eszköze lehet a vagyon gyarapításának, a jövedelemtermelő képesség javításának, a polgárok közérzete javításának, figyelembe véve a környezet terhelhetőségét és a fenntarthatóság szempontjait.Minden felelős önkormányzati vezetőnek ismernie kell ezeket az eszközöket és lehetőségeket, határozottan képviselve az önkormányzati és közösségi érdekeket az egyéni érdekekkel szemben. A településfejlesztés végső célja az alapvető társadalmi igények kielégítése, a település lakosságmegtartó erejének megőrzése, növelése, a fenntartható fejlődés biztosítása, a környezet megóvása. A fejlesztés során fontos szempont a megtérülés, a fenntarthatóság, a működtetés kérdése is.2018.május.13
Minden megjelenő Ürömi Tükör polgármesteri interjújában a következő mondatok olvashatóak:Laboda Gábor: „Elégedett vagyok, mivel sok mindenben sikerült előre lépnünk. Mindez a korábbi évek tudatos gazdálkodásának és a takarékosságnak köszönhető.’’Átlagosan 1.9 milliárd forintos bevételből az elmúlt három évben összesen 12 fejlesztés történt, ebből hármat az ingatlanbefektetőknek kellett volna fizetni. Négy fejlesztés pedig állami pályázati pénzből történt. Az önkormányzat sikertelenségét jól mutatja, hogy három év alatt 250 millió forint pályázati pénz begyűjtésével a régió települései között sereghajtó.Viszont jól teljesít a képviselőtestület abban, hogy az elmúlt években 20%-kal növelte a lakosság számát.2018.április.29

a régi orvosi rendelő a Doktor utcában.Egykor szebb napokat látott épületet 1977-ben társadalmi munkában kezdték építeni. Az épületet 1978-ban adták át, körzeti orvosi rendelő valamint felnőt és gyerek fogorvos is működött benne 2014-ig.Az épület jelenleg, üresen áll és elhanyagolt rossz állapotban van, mivel nem volt rendszeresen karbantartva. Bezárása után az önkormányzat értékesíteni akarta, a telket megosztották és egy átjárót alakítottak ki rajta a Fő utca felé így jelentősen vesztett piaci értékéből a telek. 2018.április.11

Üröm Völgyliget településrészén gőzerővel folynak az építési munkák, jellemzően kicsi, 400 m2-es telkeken, a lehető legnagyobb méretű, többségében ikerházas beépítési módot választva.A 18 hektáros területet 2012-ben vonta belterületbe az önkormányzat, ezáltal közel 300 lakás építését tették lehetővé. Zömében fiatal családok költöznek a területre. A beköltözők várható létszáma 1000-1200 fő, akiknek jelentős része fiatalkorú.2018.március.25
Vajon hová fog vezetni, hogy már több éve a minimumot költi az önkormányzat a településünk zöldterületeinek karbantartására. Az igért fejlesztések, felújítások rendre elmaradnak.Az idei év költségvetésében sem szerepel a panorámaligeti közpark megépítése.Mára már szemmel látható jelei vannak a pusztulásnak az országosan híres Ürömi Tanösvényen. 2018.március.11

A Nemzetgazdasági Minisztériumnál pályázik Üröm 15 belterületi utca felújításának költségére.Az utóbbi években jelentősen tönrementek útjaink, pedig a 2010-es évek elején a Csókavár kármentesítésekor Ürömön kárpótlásképpen az úthálózat jelentős részét az állam felújította. 2014. óta a képviselőtestület közel 100 millió forintot költött útkarbantartásra és felújításra.2018.április.15

A Napraforgó Óvoda beiratkozás időpontja:
2018. április 23-24. (hétfő-kedd) 8.00 – 16.00-igPótbeiratkozás időpontja: 2018. május 7. (hétfő) 8.00 – 16.00 óráig.Az óvoda 2018. július 23-tól – 2018. augusztus 3-ig zárva tart.Nyitás a nyári szünet után 2018. augusztus 6-án.Hóvirág Bölcsődébe beiratkozás időpontja:2018. április 23-án és 24-én 8.00 – 16.00 óráigA pótbeiratkozás időpontját: 2018. május 7-én 8.00 – 16.00 óráig.2018.március.14

Hogyan viselkedjünk lakhelyünkön, vagy mit várhatunk el szomszédunktól, esetleg milyen feltételeknek kell megfelelnünk, ha házibulit szeretnénk tartani.Minden önkormányzatnak van erre egy rendelete, így Ürömnek is. Ezt a rendeletet úgy hívják, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályai.2018. április.18

Az Ürömi Tükör közpénzen megjelenő ez évi első számában másfél oldalt szentelt Laboda Gábor polgármester az Átlátható Ürömért facebook-oldalán megjelenő cikkek kommentálására.Szerinte üres frázisok és villogások ezek a cikkek, melyekkel időnként feltűnni kívánunk, valamint szánkból csak a rossz a mocskolódás és a gyűlölet sugárzik. Több példát hozott fel állításának bizonyítására.76 200 000 forintot terveznek elkölteni futópálya és kerékpárút építésére. Mint mondja Üröm fő megmondói (ezek vagyunk mi) előálltak egy másik nyomvonal tervével, ami Pilisborosjenőtől indulna Táborföld felé. Szerinte ez az elképzelés egy lázálmos ötlet, még a felvetés is elképesztő, a megvalósítás pedig lehetetlen.2018.március.30
Az ürömi Napraforgó Óvoda az udvar felújítására 31 millió forint, míg energetikai korszerűsítésre 46 millió forint állami támogatást kapott. A felújítási munkákat már elkezdték.Továbbá a képviselőtestület közel egymillió forintért a külső homlokzatra kézzel festett képeket rendelt egy helyi vállalkozótól.Ez mindenképpen jó hír hiszen, ráfért a felújítás az épületre és az udvarra is egyaránt.Kíváncsiságból megnéztem az önkormányzat weboldalán az óvoda bemutatkozó anyagát, ahol megdöbbenve olvastam, hogy az egész épület alig 10 éve lett teljes körűen felújítva. Az építtető, vagyis az önkormányzat nagy figyelmet szentelt az épület gazdaságos és energiatakarékos üzemeltetésére, ezért új gázkazánok kerültek beszerelésre, valamint napkollektor a ház tetejére. 2018.március.18

 
2018 március.16
Vajon hová fog vezetni, hogy már több éve a minimumot költi az önkormányzat a településünk zöldterületeinek karbantartására. Az igért fejlesztések, felújítások rendre elmaradnak. Az idei év költségvetésében sem szerepel a panorámaligeti közpark megépítése.Mára már szemmel látható jelei vannak a pusztulásnak az országosan híres Ürömi Tanösvényen.
2018.március.11
60.000.000,- forintot tervez elkölteni az önkormányzat futópálya és bicikliút építésére.Eddig két lehetséges helyszín merült fel:
  1. A Csókavár utcától a Kárókatona utcáig 680 méter hosszan. A kivitelezést megnehezíti, hogy a beruházás magánterületen vezetne át.
  2. Pilisborosjenőtől a Cigány-árok mellett haladva 2,7 km hosszan, akár több ütemben lehetne kivitelezni a beruházást a Bécsi úti körforgalomig.
Kérjük, szavazzon, hogy melyik helyszínt tartja alkalmasabbnak futópálya és kerékpárút megépítésére. A szavazás eredményét eljuttatjuk az ürömi önkormányzatnak.
Köszönjük.Szavazni itt lehet:
Valószínűleg Laboda Gábor polgármester szerint nincs szükség Üröm és Pilisborosjenő között járdára, kerékpárútra és futópályára sem. Facebook-oldalán ugyanis közzétette, hogy a két település között nemsokára a sok egyeztetést követően a Közútkezelő felújítja az úttestet, ami a polgármester szerint megoldja az ottlakók és a gyalogosok problémáját.2018.február.21
A képviselőtestület a 2011-től érvényben lévő zajrendeletet felülvizsgálta, és módosítás nélkül jóváhagyta azt. Ez azért érdekes, mert ebben a rendeletben szabályozzák a lakossági-, az alkalmi rendezvények és a helyi vendéglátó helyek rendezvényeinek lebonyolítási szabályait, feltételeit.Itt szabályozzák a zajhatással járó ház körüli és a kertben végzett munka időpontját is.19/2011 (IX.19.) önkormányzati rendeletet a következőképpen rendelkezik:2018.február.14
Most különösen aktuális, de nem csak nekünk, ürömieknek, hanem a Pilisborosjenőn élőknek is.A közös tervezés fontosságát két dolog is alátámasztja. Az egyik, hogy Ürömön igény merült fel egy hiánypótló fejlesztés keretében futópálya és kerékpárút építésére. A másik egy igényes szakdolgozat a borosjenői Richter Flóra tollából, amelyben a Cigány-árok pilisborosjenői szakaszát nem csak árvízvédelmi szempontból, de közösségi térként való hasznosításában is tanulmányozza. Gyalogos járdák, parkok, terek, sportolási lehetőség, kerékpárút, kialakítása a patak melletti területen, a meglévő természeti értékek megóvásával.2018.február.18
2018.március.11

2017.március07
 
de nem is veri nagy dobra, hogy mekkora Üröm közvagyona.Az önkormányzat tulajdonában három kategóriába sorolhatóak a vagyontárgyak.Forgalomképtelen ingatlanok, ezek az utak, járdák.Korlátozottan forgalom képes épületek, mint az iskola, óvoda.Forgalomképes ingatlanok.2018-ra az önkormányzat teljes mértékben kiárusította a forgalomképes vagyontárgyakat. Nincs olyan ingatlan, amivel gazdálkodni tudna.2018.február.25
Hulladékszállítás
Ürömön előreláthatólag nem változik 2018-ban a hulladékszállítás menetrendje.Kommunális hulladék: minden héten csütörtökön.Műanyag: minden hónap első kedd ( bármilyen áttetsző zsákban)Papír: minden hónap utolsó kedd.Zöldhulladék: április 01- november 30. között minden hónap második hétfő, de csak az előre megvásárolt zöldhulladékos zsákban.Jó, ha tudjuk, hogy évente egy alkalommal maximum 3 m3 hulladék ( lomtalanítás) elszállítását lehet kérni a szolgáltatótól az info@zoldbicske.hu e-mail címen, vagy a +36 22 350 111 telefonszámon.2018.fenruár.07
 
Végre egy igazán jó hírről tudunk beszámolni, hiszen ez aztán tényleg fejlesztés. Az elmúlt tizenhat évben alig 500 méter járdát épített az önkormányzat, kerékpárutat egy métert sem. Most hirtelen 680 méter hosszan készül a futópálya és a kerékpárút.2018.február.10
Ennek egyik oka lehet, hogy Laboda Gábor még 2017. év végén is állította, hogy Ürömön a gyerekek létszáma csökken, illetve nincs szükség bővítésre. 2018. február.04


A következő 15 évben Küller János polgármester 2200 új lakást tervez építeni a szomszéd településen.Ezzel a jelenlegi 3800 fős lakosság megközelítőleg 11.000 főre nőhet.Összehasonlítás képpen Ürömön jelenleg 7600 fős a lakosság lélekszáma, ami a következő pár évben a belterületbe vonásoknak köszönhetően elérheti a 10-11000 főt.2018.február.01

, hanem az út melletti járdának nevezett alig egy méter széles aszfaltcsíkon közlekedni is nehézségeket okoz.Jó tudják ezt az ürömi képviselőtestület tagjai is, mivel rendszeresen tervbe veszik településünk járdáinak építését a biztonságos közlekedés érdekében.2018.január.24

 

Az önkormányzat időszerűnek látta, hogy településünk új irányt vegyen a következő években, ezért megalkotta Üröm Község Településfejlesztési Koncepcióját. Az elképzelt célok egyértelműek, de azt, hogy miből és hogyan fogják megvalósítani, nem derül ki az anyagból.Üröm Község Településfejlesztési Koncepciója itt olvasható:Nem sok összesen 33 oldal, ezért érdemes rászánni pár percet és végigolvasni.Kedvcsinálónak egy-két részletet kiemeltünk belőle:2018.január.14


Egy aggódó szülő írta!
"Sziasztok. A "szuper" Sarolta sétány teteje es a szemben levő buszmegálló közötti úton az imént majdnem elcsaptak két gyereket. Leszálltak a buszról, átszaladtak az úton. Klasszikus, mindennapi eset. Az autósok nem állnak meg, ha az egyik irányból megállnának, talán meg veszélyesebb. sőt, van olyan marha is, aki a buszmegállóban parkoló buszt is simán, lehetőleg jó nagy gazzal megelőzi😌 Zebra, lámpa, 40es tábla, fekvőrendőr, valami kellene, mielőtt nagy baj lesz. Szerintetek?"Erre valóban nincs megoldás? Meg kell várni egy balesetet?2018.január.16

Épülnek a Modern Dorf útjai, a munkákat engedély nélkül végzik.A rókahegyi építkezések alapjaiból kiásott törmeléket terítik el az útalapba.Az utóbbi években új lakóterületek céljára több mezőgazdasági és erdős területet jelöltek ki Ürömön és Pilisborosjenőn egyaránt (Völgyliget, Malomdűlő, Lazarét, Modern Dorf). Minden belterületbe vonás ugyanazokhoz a befektetői körökhöz köthető (Reinerné, Sáhó Tibor).2018.január.21
Üröm Község ÖnkormányzataTárgy: napirendi pont kérése testületi ülésreTisztelt polgármester úr és képviselők!Ezúton kérjük Önöket, hogy a soron következő, a január 24-én tartandó testületi ülésre vegyék fel napirendi pontnak a Dózsa György útra gyalogos átkelőhelyek létesítését.2018.január.18

Három hónap múlva újra közbeszerzést kell kiírni az iskolai étkeztetés szolgáltatására, mert nem fognak enni a gyerekek, jósolta Laboda Gábor polgármester tavaly év végén. Hozzátéve, hogy ezért az elégedetlen szülők a felelősek.2017.december.14

Már második éve nem tudja tartani a képviselőtestület az előre megtervezett üléstervet. Ebben az évben csak 9 rendes testületi ülést tartottak meg. A kapkodást és fejetlenséget jól mutatja, hogy az októberi ülést november elején tartották meg, valószínűleg azért, mert nem tudták időben előkészíteni a munkaanyagot.A testületi döntések előkészítése a szakbizottságok dolga lenne. Hat bizottságban 48 tag kap fizetést a munkájáért. 2017-ben egyszer sem ülésezett az ügyrendi, a kulturális és a sportbizottság, a szociális bizottság is csak egyszer tartott ülést.2018.január.03

 
Havi 8-10 óra munkáért 165.000,-forint fizetés, vagy egyáltalán nem kell munkát végezni, amiért havonta 33.000,- forint a fizetés. Ráadásként még természetbeni juttatásban is részesülhet a dolgozó. Egy ilyen álláshirdetésre biztos nagyon sokan jelentkeznének.Ürömön is csak korlátozott számban van ilyen munkakör, szám szerint 48, amit egy kivételével csak protekcióval lehet betölteni.2018.január.10
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz