2021.március.19 - Üröm

Átlátható Ürömért

Átlátható Ürömért
Tartalomhoz ugrás

2021.március.19

Web

 

 
Üröm község 1597 hrsz-ú ingatlanán folytatja tevékenységét a Kosztyu Kft (kőfaragó cég). A mögötte lévő 016/1 hrsz-ú patak melletti önkormányzati ingatlanra hordta engedély nélkül a kőmegmunkálás melléktermékét. A patakpartot hosszú évek alatt töltötte és az épületét is ide bővítette . A mederben kötőanyag nélkül támfalszerű tákolmányokat épített. Ezek a tákolmányok 2017 májusában egy felhőszakadás következtében bedőltek, elzárták a víz útját és a patak kiöntött. A nagy mennyiségű fekáliával szennyezett víz elöntötte a környező házakat. A Katasztrófavédelem Vízügyi Hatósága kötelezte az Önkormányzatot a patak szakasz végleges megoldására és kérelmükre vízjogi létesítési engedélyt adott, ami 2020.szeptember 30.-ig volt hatályos. Sajnos a munkálatok még el sem kezdődtek és az engedély lejárt. (A tervezési költség 2.540.000 Ft volt és azt tulajdonképpen kidobták az ablakon, sőt a Vízügyi Hatóság a mulasztásukat 250.000 Ft-al „jutalmazta”.)
 
Az árvíz után az Önkormányzat kénytelen volt elismerni, hogy a Kosztyu Kft engedély nélkül és ingyen használja a 016/1 hrsz-ú ingatlant. Felszólította, hogy az otthagyott sittet szállíttassa el, nem történt meg. A Vízügyi Hatóság felszólította a céget, hogy a vizes csiszolás melléktermékét ne a patakba engedje, hanem bővítse az ülepítőjét. Bővítette, 2018 januárjában az önkormányzat 016/1 hrsz-u területére. A jegyző felszólította a céget 2019.fenruár 8.-án, hogy hagyja el a területet és állítsa vissza az eredeti állapotot. Nem történt semmi.
 
Üröm község alpolgármesterének 2018.novemberi előterjesztéséből kiderül, hogy:
 
„A 103 m2-es ingatlan eladásra ki lett jelölve, de azt a Kosztyu Kft. nem tudta megvásárolni, miután az engedély nélkül épített épületre egyrészt a fennmaradási engedélyt nem kapta meg. Az eltelt hosszú évek alatt az eljáró hatóságok nem tudtak dönteni, ugyanakkor az önkormányzat a 2017-es HÉSZ módosítása során a szóban forgó területet nem sorolta be gazdasági célú területbe, mint terület felhasználási kategória, hanem patak területének minősítette (Cigány-árok védterület). Mára egyértelművé vált, hogy a 103 m2-es területet sem eladni, sem bérbe adni nem lehet, de visszamenőleg mindenképpen tisztázandó és egyértelműsítendő, hogy miért nem fizetett a Kosztyu Kft. eddig sem használati, sem bérleti díjat. Önmagában az eladásra történő kijelölés ténye és a folyamatba tett hatósági eljárások és azok elhúzódása teremtette meg a jelenlegi jogi helyzetet. Más kérdés, hogy a Kosztyu Kft. nem csak a 103 m2-es területet használta, hanem igénybe vett még ugyancsak a 016 hrsz-ú területből további 100 m2-t, amit nem is jelzett a tulajdonos felé sem szóban, sem írásban. Ezt a területet jogtalanul és engedély nélkül használja évek óta. „
 
Ezt követően a Képviselő-testület 2018.-ban meghozta a 157/2018.(XI.28.) Határozatát, mely szerint 5 évre visszamenőleg évi 360 ezer Ft-ban állapította meg a bérleti díjat.2014.január1.-től 2018.december 31.-ig összesen 1.800 ezer Ft. A feladat elvégzésének határideje 2019.06.30. volt. Nem teljesült és az óta is ingyen használja a területet mind a mai napig. ( Ürömön a közterület foglalás díja napi 1000 Ft/m2.) Ezt követően a Kt meghozta a 175/2019.(XII.18.) határozatát, mely szerint az Önkormányzat jogi útra tereli az ügyet. Ennek határideje 2020.01.15 volt. Semmi sem történt.
 
Azonban 2020 júniusában felgyorsultak az események és a Kosztyu Kft tulajdonosa 2020.06.08-án kelt telekrendezési kérelmet terjesztett elő és benyújtotta a jegyzőnek.2020.június 16-án érkezett a hivatalba és a megoldás pozitív irányt vett. Nem vették figyelembe a 2018.november 21-én kelt alpolgármesteri előterjesztésben leírtakat, mely szerint a 016/1 hrsz-ú ingatlan „ védterület ”, amit sem eladni, sem bérbe adni nem lehet.
 
A Képviselő-testület meghozta a 43/2020.(06.24.) Határozatát, amely szerint rendezik a határozatban foglalt ingatlanokat (elcserélik ill.használatba adják). Ezt követően azonnal meghozták a 44/2020.(06.24) határozatukat, hogy visszavonják az „ügyben eddig keletkezett, de nem végrehajtott, okafogyottá vált határozatokat” Határidő azonnal. Meg sem várták azt, hogy a Földhivatal hozzájáruljon a cseréhez! Eltörölték az 1.800.000 Ft fizetési kötelezettséget, ami az önkormányzatnak veszteség! (A Földhivatal nyilvántartása szerint 2021.03.10-én a 016/1 hrsz-ú ingatlan még mindig az önkormányzat tulajdona, amit az óta is ingyen használ a cég.)
 
A 016/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan közvetlenül a patak partján fekszik, vízügyi területen és a 2017 évi 13/2017.(VI.29.) és a 11/2019.(VI.27.)  HÉSZ 18.§.(8.) arról rendelkezik, hogy a „part vonalától 6 méteren belül épület, parkolóhely nem létesíthető ”, továbbá az 56.§.(1.) V jelű övezet 3 méteres fenntartási sávját gyepterületként kell kialakítani. Ezen a szakaszon található a nagy mennyiségű hulladék, ami folyamatosan csúszik a mederbe.
 
Az Önkormányzat eljárása elgondolkoztató, mert egy gazdálkodó szervezetnek kedveztek azzal, hogy közel 20 évig ingyen használt egy önkormányzati területet. A jelenlegi önkormányzat pedig szó nélkül tűrte hosszú éveken keresztül az árvíz időpontjáig, nem törődve azzal, hogy másoknak károkat okoznak. Tavaly pedig egyszerűen egy határozattal megoldották, hogy ne kelljen kifizetni az 1.800 ezret (2014.01.01.-2018.12.31.) és másfél évre (2019.01.01.-jelenlegi időpontig) további 780 ezret, ami összesen 2.580.000 Ft.
 
Akkor számoljunk csak: 2018-az vízjogi eng. tervezés: 2.540.000,-Ft, bírság: 250.000,-Ft, a 2021 évi vízjogi eng .tervezése: 571.500,-Ft Összesen: 3.361.500,-
 
(Továbbá a Kosztyu Kft fiz. köt. (2014-2018), amit eltöröltek 1.800.000 Ft és 2019-től napjainkig 780.000 Ft lenne, ez további 2.580.000 Ft) A kettő együtt közel 6 millió Ft!
 
 
 
Vissza a tartalomhoz