Dec1 - Átlátható üröm

Átlátható Üröm
Tartalomhoz ugrás
2020.december.01
A világ egyik legjobb települése lehetne Üröm, ha szándékosan nem tenné tönkre Laboda polgármester.
Most egy új adórendelettel borzolja a kedélyeket. Amit ő egyedül alkotott meg, kihasználva a vészhelyzetet. Tette ezt annak ellenére, hogy azt ígérte, nem lesz több adóemelés.

Egy év alatt már kétszer emelt adót az önkormányzat!
Ez az új ingatlanadó nem csak alkotmányellenes, hanem igazságtalan is egyben.
Logikát nem lehet felfedezni benne, mindenki rosszul jár, de a legrosszabbul azok járnak, akik ikerházban élnek.
2021. január 01-től a következők alapján kell ingatlanadót fizetnünk:
I.Belterületi ingatlanon egy — lakás céljára szolgáló — önálló rendeltetési egység után fizetendő adó mértéke.
1.1 Ürömi állandó lakóhellyel rendelkezó magánszemély adózó által fizetendó adómérték:
I -130.m2 adóalapig O FVm2/év
130,01 -200 m2 adóalapig 500 Ft/m2/év
200,01-300 m2 adóalapig 35.000.-Ft és a
200,01 m2 feletti rész után 800 Ft/m2/év
300,01 m2 feletti adóalap 115.000.-Ft és a
300,01 m2 feletti rész után 1100 Ft/m2/év
1.2. Ürömi állandó lakóhellyel nem rendelkezó magánszemély és jogi személy adózó által fizetendő adómérték:
1-65 m2 adóalapig 0 Ft/m2/év
65,01-200 m2 adóalapig 500 Ft/m2/év
200,01-300 m2 adóalapig 67.500.-Ft és a
200,01 m2 feletti rész után 800 Ft/m2/év
300,01 m2 feletti adóalap 147.500.-Ft és a
300,01 m2 feletti rész után 1 100 Ft/m2/év
I. Belterületi ingatlanon kettő — lakás céljára szolgáló — önálló rendeltetési egység után fizetendő adó mértéke.
II. I. rendeltetési egységenként, ürömi állandó lakóhellyel rendelkezó magánszemély adózó által fizetendó adómérték:
1-65 m2 adóalapig O Ft/m2/év
65,01 m2 feletti adóalap 800 FVm2/év
11.2. rendeltetési egységenként, ürömi állandó lakóhellyel nem rendelkezó magánszemély és jogi személy adózó által fizetendő adómérték:
1-35 m2 adóalapig 0 Ft/m2/év
35,01 m2 feletti adóalap 800 Ft/m2/év
III.Belterületi ingatlanon kettőnél több — lakás céljára szolgáló — önálló rendeltetési ewség után fizetendő adó mértéke.
111.1 . Rendeltetési egységenként ,ürömi állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély adózó által fizetendő adómérték:
1-60.m2 adóalapig 0 Ft/m2/év
60,01 m2 feletti adóalap 1000 Ft/m2/év
111.2.Rendeltetési egységenként ürömi állandó lakóhellyel nem rendelkezó magánszemély és jogi személy adózó által fizetendő adómérték
1-30.m2 adóalapig 0 Ft/m2/év
30,01 m2 feletti adóalap 1000 Ft/m2/év
IV.Bel-és külterületi ingatlanon nem lakás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység után fizetendő adó mértéke
IV. I . rendeltetési egységenként, ürömi állandó lakóhellyel , nem ürömi állandó lakóhellyel rendelkezó magánszemély, továbbá jogi személy adózó által fizetendó adómérték:
1.OOO.-Ft/m2/év

(1) Mentes az adó megfizetése alól, az az ürömi állandó lakóhellyel rendelkezó magánszemély adózó , aki a tulajdonában levő- lakás céljára szolgáló- önálló rendeltetési egységet lakóhelyként, életvitelszerúen használja és az alábbi feltételek bármelyike fennáll:
a.) 65 éven felüli, egyedül élő és a havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindekori nyugdíjminimum 500 %-át,
b.) 65 éven felüli és akinek -kétszemélyes háztartás esetén a vele közös háztartásban éló 65 éven felüli házastársával vagy élettársával együtt számított egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindekori nyugdíjminimum 400 %-át,
c.) az adózó vagy vele közös háztartásban élők egyike rokkantsági ellátásban vagy fogyatékossági támogatásban részesül , és a háztartásban az egy fóre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 300 %-át.
A R.4/A .Š., 4/B.Š. és 4/C.Š. hatályát veszti.
A R. 5.š.(4)bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az adó évi mértéke 120 Ft/m2.
Vissza a tartalomhoz