Dec9 - Üröm új

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Szint 1

„A belterületbe vonás hasznos azért is, a tulajdonosok területeik 25%-át leadják önkormányzatnak. Ez a György út mellett helyezkedne el ipari szolgáltató terület lesz belőle, amiből évi 30-40 millió Ftadóbevétel keletkezik az önkormányzat részére. Ez azt jelenti, hogy nem csak egyszeri bevétel, hanem folyamatos évi bevétel jelentkezik.
A tervezett lakóutcákon kívül 3-5 m szélességű gyalogutak alakítandók ki a kedvezőbb közlekedési kapcsolatok biztosítása érdekében,
A tervezési terület nyugati részén, a tervezett településközponti vegyes és lakóterületek között egy közpark-terület kialakítása tervezett.
A rendszeres adóbevételből nem lett semmi, mivel azönkormányzat eladta a szolgáltató területet és egy részére pedig ráépítette az orvosi rendelőt, amit sikerült a piaci ár kétszereséért kivitelezni. Hiába keressük a gyalogutakat és a parkot is.
A Völgyliget 17 hektáros területének átminősítése kapcsán 2012-ben az alábbiak hangoztak el és lettek rögzítve a területre készült hatástanulmányba:
„A 21-es tábla – mezőgazdasági terület – lakóterületté alakítása a település egésze számára semmilyen közösségi erőforrás igénybevételét nem jelenti, mert a közterület-rendszer és a közművek kiépítését, minden járulékos költséget a jelenlegi tulajdonosok viselnek.
A terület a közművesített belterülethez közvetlenül csatlakozik, a tulajdonosok önereje nem csak saját infrastruktúrahálózatuk kiépítését biztosítja, hanem a teljes települési közösség számára nyújt jelentős háttérfejlesztési hozzájárulást.
A terület beépítésre szánt területként való kijelölése tehát a teljes települési közösség érdekeit nagymértékben szolgálja.
a 21-es táblában a tulajdonosok településrendezési szerződésben vállalják az infrastruktúra-hálózat kiépítést, a telekalakítások (tömbök, utak) könnyen kialakíthatók a tulajdonosi készség és a kevés telek miatt, könnyen csatlakoztatható a kiépített hálózatra a terület, mert három oldalról beépített terület határolja azt.  
A helyi közösség egységesen fellépve szervezi meg magát, településrendezési szerződést köt, vállalja a terheket, sőt erőforrásokat teremt háttérfejlesztési hozzájárulás formájában a település teljes közössége számára, melyből a lakosság egészét kiszolgáló alapintézmények fejlesztése folytatódhat.
A faluközösség számára tehát egyértelmű a területcseréből következő társadalmi haszon.
Ezen túlmenően a települési teljes lakosság bevételi oldalán megjelenik a háttérfejlesztési hozzájárulás, az közösségi intézmények fejleszthetősége.
A tulajdonosokkal történő megegyezés alapján az átsorolást kérőknek (fejlesztő, tulajdonosok, társulás) a saját terület fejlesztésén túl további hozzájárulást kell tennie valamilyen formában a település intézményi infrastruktúrájának fejlesztéséhez.”
Egyértelmű, hogy nem közpénzen kéne bővíteni a csatorna hálózatott. A közintézményeket jellemzően állami pénzen korszerűsítették idáig. Jogos a kérdés hogy a Völgyliget belterületbe vonásából származó háttérfejlesztési hozzájárulás kinek hozta el az igért hasznot. Ürömnek eddig biztos nem.
Laboda Gábor 2002 óta polgármester a képen a belterületbe vont területek láthatóak.
Németh Csaba
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz