Gazdálkodj okosan! - Üröm új

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Szint 1
 
Az önkormányzat a település üzemeltetését, a kötelező feladatok ellátását, fejlesztéseket már nem tudja megfelelően elvégezni, mivel az adóbevétel nem nyújt rá megfelelő fedezet. Pályázati pénzek elnyerésében többnyire sikertelenek, ezért hosszabb távon csak a többi adónemből befolyó bevételekre tudnak támaszkodni. Ráadásul 1-2 éven belül szinte nullára fog csökkeni a belterületi telekadó, mivel a tulajdonosok gyors ütemben beépítik azokat.
 
Ez kiderül a 2017. első félévi önkormányzati költségvetési beszámolóból is:

„Helyi adóbevételek:

- Idegenforgalmi adó tartózkodás után: 20e Ft (4%)
- Építményadó: 32 673e Ft (59%)
- Iparűzési adó: 82 302 eFt (46%)
- Telekadó: 16 905 eFt (46%)
Összes helyi adók: 131 900 e Ft (48%)
Átengedett központi adók:- Gépjárműadó helyben maradó 40 %-a: 17 383 e Ft (62%)

 
Összességében megállapítható, hogy a betervezett és számításba vehető támogatások időarányosan, illetve azt meghaladóan kerültek leutalásra, tehát teljesítésre. Nem jelentkezik teljesítés a településüzemeltetéshez és egyéb kötelező feladatokhoz kapcsolódóan, ennek oka, hogy ezeknek a feladatoknak a támogatása az önkormányzat helyi adóbevételeinek terhére történik, tehát e feladatok ellátásának kiadásai többségében az iparűzési adót terhelik.”
 
 
Az utolsó 5.12 hektáros belterületbe vonással a megengedett törvényi maximumot kihasználva 102%, azaz 308.72 hektár a települési térség nagysága. Így nem csak az intézmények bővítésére nincs lehetőség területet kijelölni, hanem immáron új iparterülete sincs Ürömnek.
 
 
Ettől az évtől kezdve már a külterületi mezőgazdasági területen is lehet építkezni (8%), csak településrendezési szerződést kell kötni az önkormányzattal. Ami egyszeri bevételt jelent, viszont a beköltöző családok miatt, hosszú távon még tovább fogja nehezíteni a közlekedést, és növeli a közintézményekben a zsúfoltságot.
 
 
A belterületbe vonásokból jelentős, megközelítőleg 1.2 milliárd forint bevétel származik. A pontos összeg nagysága nem ismert, mivel az önkormányzat nem tette nyilvánossá. Nagy részét az orvosi rendelő (500 millió forint) és a leendő művelődési ház (400 millió forint) felemészti. A maradék pénzből a befektetők helyett az önkormányzat építi és bővíti a csatornahálózatot és az új területek útjait. A helyzetet tovább árnyalja, hogy szinte az összes önkormányzati tulajdonú földterületet, ingatlant időközben eladták.
 
 
 
Üröm fejlődése előtt a képviselőtestület tagjai sorra csukják be az ajtókat, ezzel kényszerpályára terelve a települést.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz