Jun13 - Üröm új

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Szint 1

Írta ezt az önkormányzat a 2013. évi Helyi Építési Szabályzat módosításakor. Azóta eltelt hét év, és még több belterületbe vonás történt, úgy, hogy az ivóvízhálózattal sem foglalkozott a képviselőtestület.
A teljes szöveg:
„Üröm vízellátás hálózata nagyrészt körvezetékes. A rendszer része a Duna jobb parti regionalisvízműnek, melyet a Duna menti Regionális Vízmű Rt. jobb parti Üzemmérnökségé üzemeltet. A község vízellátása két oldalról történik.
Az egyik a főváros rendszere felől, melynél, na, 100 mm-es vezetékkel érkezik az 1. sz. Vízmű telepre (Széchenyi telep, Boglárka u.) az ivóvíz. Az 1. sz. Vízmű telepre érkező víz mérés után kerül a települési hálózatba. A Vízmű-telepen 40 m3-es tározó medence; nyomás fokozó gépház található.
A másik oldali betáplálás Budakalász felől történik DN 300 mm-es vezetéken. A DN 300 mm-es gerincvezeték, mely része a Duna menti Regionális Vízmű regionális rendszerének, regionális vezetéken érkezik, a 2. sz. Vízmű telephez szállítja az ivóvizet. A 2. sz. telepen egy db 250 m3-es, es 1 db 500 m3-es medence üzemel. A 2. sz. Vízmű telep szolgálja ki az ürömi alapozónta, melyről Solymár egy része. DN 250 vezetéken ., es Pilisborosjenő . DN150 vezetéken . kapja a vízellátást.
Az 1. sz. Vízmű telep jelenleg 850 m3/d vizet kepés átvenni a Fővárosi Vízművek Rt hálózatából.
A 2. sz. Vízmű telep mintegy 1200 m3/nap víz mennységet kap Budakalász felől. Figyelemmel arra, hogy ebből a víz mennyiségből szolgáltatnak a solymári es pilisborosjenői hálózatba is, fennmaradó mennyiség az ürömi meglevő igényeket éppen csak kielégíti. A hálózat DN 300 mm-gerinc vezeték a többlet igényeket szállítani tudja, viszont a vízbázis kérdését es a háttérfejlesztéseket a DMRV Rt-vel kontingensbővítéssel tisztázni kell.”
2017. évi HÉSZ módosításakor fel sem merült a vezetékes vízellátás problémája.
Teljes szöveg:
„Üröm közműellátása a Közép Magyarországi Régió viszonylatában is igen jó színvonalú.
A felszíni vízelvezetés terén van a legtöbb fejlesztési feladat, melyhez komplex felszíni vízrendezési terv készítése szükséges.
A közműellátás minimális célja a részleges közművesítés, azaz gázellátás nem kötelező, szennyvíz csatornára való rákötés csak ott kötelező, ahol az a közterületen rendelkezésre áll. Egyéb esetben a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történhet.
Fejlesztési területek Ez utóbbi megoldás nem alkalmazható a fejlesztési lakóterületeken, ahol előközművesítés keretében közüzemi szennyvíz elvezetést kell biztosítani. A fejlesztési lakóterületek csapadékvíz elvezetését is. Zárt csatornában kell megoldani, mert így hárul a legkevesebb feladatellátási teher a település egészére. Ugyancsak a fejlesztési területeken és általában az új kiépítésű nyomvonalakon kell
kötelezően földkábeles megoldással kiépíteni az elektromos és hírközlési hálózatot.
Szennyvíz csatornázatlan beépítésre szánt terület a Sadove lakóterülete és a Deák Ferenc utca. Ezek vezetékes rendszerrel való ellátása azonban nem tekinthető a település halaszthatatlan feladatának.
Az alternatív energiaellátás rendszereit előnyben kell részesíteni addig a határig, amíg azok nem rontják a faluképet és a tájképet.”
Papíron tehát minden rendben van.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz