Nov9 - Átlátható üröm

Átlátható Üröm
Tartalomhoz ugrás

Újabb milliókat dobott ki az ablakon az Ürömi Önkormányzat.
Tervezés, bérleti díj elengedése, bírságolás mellőzése, valamint a károkozó kft. helyett végzett munka. Idáig közel 8 millió forintot költött az önkormányzat a Kosztyu Kft. helyett, akinek tulajdonosa jó kapcsolatokat ápol Laboda polgármesterrel.

Még 2017-ben szólította fel az önkormányzatot a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, hogy a Cigány-patak medréből a szakszerűtlenül épített támfalat megfelelő műszaki megoldással építse újra, stabilizálja, a mederből a lefolyást gátló törmelékeket és növényzetet távolítsa el, biztosítsa a nagy vizek károkozás nélküli elvezetését.
Erre azért volt szükség, mert a Kosztyu Kft. a patak a Gábor Áron sétány 13-21. szám közötti bal parti szakaszán engedély nélkül hulladék műkő anyagból partfalat épített, és a helyenként a mederben is megtalálható törmelék akadályozza a víz szabad lefolyását, ezért árvízi kockázatot jelent.
A partfal megerősítésére készült tervek vízjogi létesítési engedélye 2020. szeptember 30-án lejárt. Az önkormányzat még arra sem vette a fáradságot, hogy a milliókért készített tervek vízjogi engedélyének meghosszabbítását kérje.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény kimondja, hogy:
„4. § (1) A települési önkormányzat feladata:
„(…) f) a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés.”
„16. § (1) A vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása - a védőművek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés - az állam, a
helyi önkormányzatok, illetve a károk megelőzésében vagy elhárításában érdekeltek kötelezettsége.”
„16. § (5) A helyi önkormányzatok feladata:
(…) b) a település belterületén a patakok, csatornák áradásai, továbbá a csapadék- és egyéb vizek által okozott kártételek megelőzése - kül- és belterületi védőművek építésével - a védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása;
c) a vizek kártételei elleni védelemmel összefüggő - külön jogszabályban meghatározott feladatok ellátása.”
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontja a helyi vízgazdálkodást és vízkárelhárítást a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé sorolja.
Vissza a tartalomhoz