Okt25 - Átlátható üröm

Átlátható Üröm
Tartalomhoz ugrás
2020.október.25
Utólagos csatorna rákötési díj bukása
Üröm község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 6 igennel megszavazta a 4/2020.(I.29.) Kt. határozatát.(Módosította a 125/2012 (VI.27.) Kt. számú határozatát.)
A határozat szerint 2020. február 01. naptól az alábbi csatorna rákötési díj hozzájárulási díjat kell megfizetni: -Üröm közigazgatási határán belüli igénybevétel esetén: 800.000 Ft/m3/nap + Áfa -Üröm közigazgatási határán kívüli igénybevétel esetén: 1.200.000 Ft/m3/ nap + Áfa.

Azonban a Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya az alábbi tájékoztatást adta. „A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 45.§.(12) bekezdésében adott törvényi felhatalmazásban foglaltak szerint az önkormányzat rendeletben szabályozhatja a víziközmű gerincvezetékhez történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeit, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékét abban az esetben, ha a beruházás műszaki átadása már megtörtént. Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgykörben önkormányzati rendeletet nem alkotott, ugyanakkor a 4/2020.(I.29.) számú határozat a csatornahálózathoz utólagosan rákötni szándékozó ingatlan-tulajdonosok által fizetendő „hozzájárulási díj” összegéről rendelkezik.
Tekintettel arra, hogy a Vgtv. alapján a helyi önkormányzat rendeletben, és nem egyedi határozatban szabályozhatja az utólagos rákötés díját, ezért a fenti határozatok vonatkozásában törvényességi felügyeleti eszköz alkalmazását kezdeményezem.”
Már csak az a kérdés, hogy a törvénysértő határozatok alapján hány ingatlanra mekkora összeget szed be hosszú évek óta az önkormányzat?
Vissza a tartalomhoz