Rossz az irány - Másolat - Üröm új

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Szint 1

A május havi testületi ülést el kellett halasztani, mert tévedésből az egy évvel ezelőtti napirendi pontokat és előterjesztéseket küldték ki a meghívókkal együtt a képviselőknek, és tették közé Üröm weboldalán is, amit később letöröltek. Valószínűleg fel sem tűnt volna ez az apró tévedés a képviselők többségének. Pedig most fontos témák kerülnek tárgyalásra, a Helyi Építési Szabályzat módosítása kapcsán. A felvetett észrevételeinkre a következő válaszokat kaptuk:
-      Erdő megszüntetése:
A képviselők szerint még van 10 hektár erdő Ürömön, amit látogatni lehet. Ezzel elismerik, hogy a mellékelt térképen pirossal áthúzott terület valóban lezárásra kerül.
Ez a rossz döntés nem csak a településen élők érdekeinek lábbal tiprása, de a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatósága szerint is törvénytelen a tervezet módosítás, mert lehetőséget add a terület beépítésére, valamit táj és a természetvédelem szempontjából is elfogadhatatlan.
-      Közlekedés, túlterhelt utak:
A többször visszatérő közlekedés-hálózati problémafelvetésre válaszolva: nem volt feladat Üröm számára új közlekedési megoldások keresése és kidolgozása. Az Önkormányzat ettől függetlenül folyamatosan emeli a közterületek színvonalát. A közlekedési területekkel az ingatlanfejlesztői szakma valóban takarékoskodni szeret. Ennek az önkormányzatra nézve előnye, a kevesebb fenntartandó terület.
Itt nem csak a civilek észrevételét hagyta figyelmen kívül az önkormányzat, hanem a kormányhivatal közlekedési főosztály véleményét is. Szerintük úgy kel a terveket elkészíteni, hogy az utak a távlati igényeknek is megfeleljenek. Ürömön ez nem így történik!
-      Belterületbe vonás:
Az önkormányzat szerint, az Ürömön tervezett fejlesztés 5 hektáros nagyságrendje nem jelentős. A fejlesztési lakóterületeken nincs szükség területkijelölésre óvoda számára. Az bármelyik telken (akár több teleknyi területen) megvalósítható.
Itt megjegyeznénk, hogy az iskola bővétéséhez sem adtak a képviselők új területet, hanem a már udvarnak használt telket papíron is az iskola területéhez csatolták, így „segítve” a bővítést.
Érdemes elgondolkozni a Harmadik Kerület Polgármesteri Hivatal észrevételén. Megjegyzik, hogy HÉSZ nem tesz említést sem a lakosságnövekedéssel kapcsolatban, sem a közintézmények jelenlegi túlterhelt helyzetével a belterületbe vonás 90 lakóépület építését említi, de a helyi építési szabályzat alapján ez akár 180 lakóház is lehet!
-      Sadove területének rendezésére nem akar megoldást találni az önkormányzat szerintük:
A Sadove szabályozását a terület teljes geodéziai felmérésével kellene kezdeni, melyhez sok pénz és valamennyi ingatlanra való bejutás szükséges.
Ezután a terület nagy részét meg kéne venni vagy kisajátítani, ahhoz, hogy úthálózat és - megfelelő szélességű - új telekosztás kialakítható legyen.
Ezután ezt meg is kéne valósítani (telekalakítás, közművesítés, útépítés)

A június 06-án tartandó testület ülés előterjesztése itt olvasható:
http://urom.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=499:eloterjesztesek&catid=55:eloterjesztesek&Itemid=131
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz