Szociális segély - Üröm új

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Szint 1

A segélyek elosztásáról a polgármester vagy a szociális bizottságban dolgozó 3 tag, név szerint Buzás Katalin, Dr. Császár Albert és Bárdos Péter dönt. Az önkormányzat weboldalán található bizottsági jegyzőkönyvek szerint 2016-2017-ben a szociális bizottság egyszer ülésezett. A jegyzőkönyvet nem tették nyilvánossá. Ezért nem csak a szociális bizottság törvényes működése kétséges, hanem a segélyek elosztásának szempontrendszere is, mivel erről egyáltalán nincs fellelhető tájékoztatás. Így valószínűsíthető, hogy igazából Laboda Gábor egyszemélyben dönt arról, ki mennyi segélyt kaphat.
Az Ürömi Tükör 2017. évi első számában Laboda Gábor év eleji interjújában beszámol róla, hogy a szociális kiadásokra közel 40 millió forintot irányoztak elő. Ez az összeg – mint eddig is minden évben – változik. Így az előirányzat az év végére a 60 millió forintot is meghaladhatja. Ez bizony sok pénz. Biztos hihetünk a polgármesternek, de azért érdemes egy pillantást vetni a 2017. évi költségvetésre. Ott nem teljesen ez az összeg van feltüntetve.
Nézzük a számokat:
2016-ban szociális segélyre összesen 36.5 millió forintot költöttek.
2017. évi tervben 33.3 millió forint szerepel, tehát ebben az évben kevesebb segélyt terveznek szétosztani. Ez az összeg messze van az említett 40 milliótól, és még messzebb a 60 millió forinttól.
Hogy valójában milyen szociális körülmények között és mennyien szorulnak segélyre, megtudhatjuk az alábbiakból:
Közfoglalkozottak
2016-ban 4 főt alkalmazott az önkormányzat, amire 3.7 millió forint támogatást kaptak az államtól. A képviselőtestület idevágó határozatából kiderül, hogy igazából a településen nincs komolyabb igény közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére, tekintettel arra, hogy az átmenetileg munkanélkülivé válók rövid időn belül el tudnak helyezkedni.
Idősek klubja
Üröm és Pilisborosjenő között társulási megállapodás alapján működik. Az intézmény három szakfeladatot lát el: étkeztetés, nappali ellátás és házi segítségnyújtás.
Az étkezést naponta 39-en vették igénybe.
A nappali ellátás valójában a klub formában programokat kínál az idős embereknek. Ezt a szolgáltatást összesen 22 fő vette igénybe, ebből ürömi 17 fő, pilisborosjenői lakos pedig 5 fő volt.
A házi segítségnyújtást 20 fő vette igénybe, ebből Ürömön 16 fő, Pilisborosjenőn 4 fő.
Ürömi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a 2016-os esztendőben átlagosan 38 család 71 gyermeke részesült. Ez a kedvezmény többek között ingyen tankönyvet és normatív étkezési támogatást (óvodában és 1-8. osztályban 100%-os kedvezményt, középiskolában 50%-os kedvezményt) jelent a rászoruló családoknak.
4 kérelem lett elutasítva, minden esetben a törvény által meghatározott jövedelemhatár túllépése miatt.
Az önkormányzat helyi rendelete által szabályozott 50%-os étkezési térítési díjkedvezményben 5 család gyermeke részesült.
Átmeneti segélyt 162 család kapott, összesen 3.721.000.-Ft összegben.
Nem ismert, hogy egyéb segélyt (temetés, lakhatás) mennyien kaptak, mekkora összegben. Viszont a fentiek ismeretében elgondolkoztató, hogy 2016-ban 36.5 millió forintot szociális segély címén jogosan osztogattak el vagy sem, amelynek ráadásul jó része állami támogatás volt.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz