Szükség van-e civil szervezetekre Ürömön? - Üröm új

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Szint 1

Ezek a szervezetek megfelelő keretet és lehetőséget biztosítanak az embereknek az önszerveződésre, arra, hogy közös érdekek, értékek mentén, meghatározott célok elérése, hasonló problémák kezelése, embertársaik megsegítése végett létrehozzák saját egyesületeiket, klubjaikat, kifejezzék igényeiket, érvényesítsék érdekeiket.
Településünkön is számos civil szervezet működik, melyek hasznos értékteremtő és gazdag hagyományainkat őrző partnerei az önkormányzatnak, ezért tagjai önkéntes tevékenységük során joggal tarthatnak igényt annak konstruktív együttműködésére és támogatására. Az utóbbi fontos formája a civil szerveződések (egyesületek, klubok) részére az önkormányzat által biztosított megfelelő anyagi támogatás lenne.
Üröm a hivatalos statisztikák szerint az ország legtehetősebb települései közé tartozik, amit az önkormányzat bevételei is bizonyítanak. Ennek ismeretében érthetetlen, hogy a nyilvánosan fellelhető adatok szerint 2014 óta településünk költségvetése minden évben közel azonos összeget 7 millió forintot (2014 – 7 millió forint, 2015 - 6,3 millió forint, 2016 – 7 millió forint, 2017 – 6,99 millió forint) irányoz elő a nonprofit civil szervezetek támogatására. A „kőbe vésett”, tabuként kezelt 7 millió forintos céltámogatási keretösszeg a jelek szerint a legfőbb akadálya annak, hogy a civil szervezetek megalapozott igényeit a képviselő-testület támogatni tudja. A település költségvetésében allokált tartalék, a szociális kiadások célirányos felhasználása (pl. vajon a BMW-, Audi- és Mercedes-tulajdonos 60 év felettiek tényleg rászorulnak az önkormányzat őszi „burgonya-hagyma” akciójára, karácsonyi utalványaira?) lehetővé tenné azonban a források racionális átcsoportosítását. A közbizalmat élvező képviselő-testület felelőssége és kötelessége, hogy a rájuk bízott pénzünkkel ne egyéni vagy szűkkörű érdekeik mentén gazdálkodjanak, hanem azokon felülemelkedve kellő jószándékkal, alázattal és szociális érzékenységgel lássák el feladataikat. Az utóbbi években a másképp gondolkozók irányában a polgármester és néhány képviselő részéről megmutatkozó lekezelő, dölyfös hatalmi arrogancia nem szolgálja településünk, az itt lakó emberek érdekeit.
Érdemes összehasonlítani a nonprofit civil szervezeteknek juttatott támogatásokat és abból következtetéseket levonni.
Figyelemre méltó, hogy az ÜSC minden évben a legjobban szponzorált társadalmi szervezet (az összes támogatás 1/3-át kapja), ezzel szemben 2017-ben a Hegyvidék Polgárőr Egyesület a működéséhez igényelt elégséges forrásra (2,1 millió forint) nem számíthat és az Ürömi Öröm Néptáncműhely Alapítványa sem kapta meg a kért (950 ezer forint) támogatást.
Vajon felvetődik-e községünk polgármesterében, a képviselő-testület tagjaiban és a pénzügyi bizottság tagjaiban a kétség, hogy:
  1. az     általuk hozott döntés optimális (szinte mindig szervilisen egyhangú, a     polgármesterével megegyező);
  2. lehetne-e     a rendelkezésre álló forrásokat célirányosabban és hatékonyabban     felhasználni, hogy a költségvetés a lakosság többségének és a civil     szervezetek tagjainak érdekét szolgálja?
Van-e érdemi egyeztetés a képviselő-testület és a civil szervezetek között?
A rendelkezésre álló jegyzőkönyvek és videofelvételek szerint a képviselő-testület a 7 milliós kerettel saját magát gúzsba kötve rákényszeríti akaratát a civil szervezetekre, és az esetleges kritikákat, észrevételeket személyes támadásként élik meg az érintettek. Ez a nárcisztikus felfogás nem lehet alapja semmilyen társadalmi párbeszédnek.
A jól tapintható feszültség enyhítése érdekében a képviselő-testületnek nyitnia kellene az innovatív javaslatokat megfogalmazók felé, meghallania a civil szervezetek képviselőinek kéréseit, akiket semmiféle ártó szándék nem vezérel, hanem másként szeretnének tenni a közjóért, településünk fejlődéséért.
Lenne értelme más településekhez hasonlóan pályázatot kiírni a civil társadalom erősítése érdekében, hogy az Ürömön működő civil szervezetek pályázataikban bemutathassák programjaikat, projektjeiket? Meggyőződésem, hogy igen a válasz. Így a település lakói világos, átlátható módon megismerhetnék ezen szervezetek tevékenységét, és ha kedvet éreznek hozzá vagy azonosulni tudnak céljaikkal, aktívan be is kapcsolódhatnak szervezeti életükbe.

Dr. Tóth István
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz